by

Introducing the YAML Subject specification

EN

The YAML Subject specification aims to define a simple file format that allows to store (and export) all the metadata of a given course subject for a student. In particular it was designed to store the assessment so a program can easily parse the file and compute the final mark and show all the available information of the subject.

Introduction

YAML Subject files are encoded in plain YAML, are identified with a double filename extension .subject.yaml and include all the metadata of a subject and its assessment. The main principles of the YAML Subject format are that it must be:

 • Simple
 • Human readable
 • Easy to modify
 • Extensible
 • Compatible

Structure

The following are the defined keys of a YAML Subject file. Each YAML Subject file describes a unique subject for one student, so each of these properties is about that particular subject and student:

Key Required Description Type Examples
codename Required Two or more capital letters that easily identify the subject String CRYPTO
MND
SED
status Required An integer describing the state of this subject Integer More info below
name Optional Full name of the subject String Cryptography I
Micro and Nano Electronic Design
Sistemas electrónicos digitales
code Optional Code of the subject String G330923
230646
course Optional Course of the subject String Cybersecurity Course
Master in Electronic Engineering Grado en Ingeniería Electrónica
institution Optional Institution teaching the subject String Standford University
Universitat Politècnica de Cat
Universidade de Vigo
credits Optional Number of credits of the subject Float 2.5
6
type Optional Type of the subject String Online
Core
Obligatoria
year Optional Academic year String 2014
2015/16
1999/2000
term Optional Term of the subject String 2
Spring
web Optional Website of the subject String coursera.org/learn/crypto
atenea.upc.edu/31299
assessment Optional Array of dictionaries containing the assessment marks Array More info below

Status

The status key of the subject is an integer that indicates the following:

Status Code Meaning Description Color
0 Passed The subject has been passed and now is archived Green
1 Active The subject is being taught in the actual course Blue
2 Future The subject will start in the future Purple
4 Failed The subject is failed Red
Other Unknown The status of the subject is unknown Grey

If you want to create a new proprietary status code you should use a code over 100. The colors are recommendations for any GUI.

Assessment

The assessment key is an array that includes all the marks of the subject needed to compute the final mark and a some other important information.

Each element of the array is a dictionary with the following keys:

Key Required Description Default Example
mark Required Mark of the item 8
68
7.5
description Optional Name of the item Mid-Term Exam
Delivery
Lab 3
weight Optional Float between 0 and 1 indicating the weight of this item over the overall subject mark 1 1
0.2
0.05
fullscale Optional Float that indicates the maximum mark of this item 10 10
100
2.5

Example

Here is an example of a full YAML Subject file (AACT.subject.yaml):

course: Master in Electronic Engineering (MEE)
institution: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
codename: AACT
name: Advanced Analog Circuit Techniques
code: 230642
credits: 5
type: Core
year: 2015/16
term: 2
status: 1
web: http://atenea.upc.edu/moodle/course/view.php?id=31281
assessment:
 - description: Deliveries
  mark: 7
  weight: 0.2
 - description: Mid-Term Exam
  mark: 8
  weight: 0.2
 - description: Final Exam
  mark: 76
  fullscale: 100
  weight: 0.6

Interesting courses in Coursera

EN

Coursera is a MOOC platform with thousands of courses from different universities and institutions. These are some I have found very interesting:

Cómo recuperar acceso de administrador en un Mac

ES

Siguiendo estas instrucciones se puede recuperar el acceso de administrador de un Mac sin eliminar otras cuentas o borrar el disco. Este método no funcionará si el disco duro está cifrado con FileVault 2.

 • Reiniciar el Mac.
 • Antes de escuchar el sonido de arranque hay que pulsar Comando+S para entrar en modo terminal.
 • Desde la línea de comandos borramos el archivo .AppleSetupDone para que OS X ejecute la pantalla de bienvenida la próxima vez que reiniciemos:

   mount -uw /
   rm /var/db/.AppleSetupDone
   shutdown -h now
  
 • Finalmente sólo hay que encender de nuevo el Mac y crear una cuenta.

A ICANN activa o primeiro dominio .gal

GAL

Tras 7 anos, o dominio .gal xa é unha realidade:

Nic.gal convertiuse onte pola noite no primeiro dominio de puntoGAL activado pola ICANN, o organismo internacional que xestiona os dominios da rede a nivel mundial.

Tras máis de 7 anos de traballo e coas sinaturas de apoio de doce mil cidadáns e 110 entidades, a posta en marcha desta primeira páxina, de caracter técnico e para probas, supón a delegación formal do dominio e a culminación dun longo proceso apoiado por toda a sociedade galega.

Como todos os novos dominios haberá un prazo inicial para que as administracións públicas, organizacións galegas e marcas poidan rexistrar o seu dominios antes do público xeral.